ACCESS BARS

ACCESS BARS® je systém 32 bodů na hlavě, kterých se lehce dotýkáme v určitých kombinacích. Každý bod je napojen na určitou životní oblast a část těla. Během sezení tělo a mysl uvolňuje a rozpouští myšlenky, emoce a pocity, které mají negativní nebo pozitivní náboj, tzn. jsou v polaritě. Tato polarita nám brání vidět věci takové,  jaké jsou. Drží nás často v dramatech, traumatech, lítosti, žárlivosti, pochybnostech, vině, hanbě, zlosti, strachu, falešném pozitivismu atd. Během procedury Bars se zpomalí mozkové vlny, tělo se uvolní. Na rozdíl od jiných metod umožňuje Access Bars uvolňovat a rozpouštět omezení rychle a lehce, bez opětovného prožívání nepříjemných emocí.

Access Bars jsou jedinečné v tom, jak fungují.

Po Bars odcházíte zrelaxovaní, s vnitřním klidem a mírem.

Každé další BARSY přináší větší radost a vnitřní klid. Při každém dalším sezení klientovo tělo uvolňuje omezení a bloky z hlubších vrstev vědomí a nevědomí. Tím dochází k hluboké osobní změně. Najednou všechno vnímáme bez hodnocení a negativních emocí a díky tomu dokážeme měnit nefungující vztahy a situace v klidu a s rozvahou. Vzniká prostor pro nové volby a nové možnosti v našich životech. Záleží pouze na vás, jak moc jste ochotní změnit své myšlení a vztah k sobě.